Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Slovíčka a najčastejšie frázy, ktoré využijete pri návšteve reštaurácie :-) .

 to order objednať si mashed potatoes zemiakové pyré
 to pay zaplatiť smoked fish údená ryba
 drink nápoj cod treska
 food jedlo chips, French fries hranolky
 three course meal trojchodové jedlo tablecloth obrus
 wine víno napkin servítka
 beer pivo fork vidlička
 beverages nápoje knife nôž
 lemonade limonáda spoon lyžica
 still water voda bez bubliniek plate tanier
 sparkling water  voda s bublinkami glass pohár
 get a bill dostať účet cup šálka
 vegetarian vegetarián bowl miska
 beef hovedzie waiter čašník
 pork bravčové waitress čašníčka
 chicken kura chef kuchár
 meat mäso call the waiter zavolať čašníka
 seafood dary mora order a meal objednať si jedlo
 rice ryža pay the bill zaplatiť účet
 potato salad zemiakový šalát leave a tip nechať sprepitné
 vegetable zelenina cancel the order zrušiť objednávku
 pasta cestoviny pay separately zaplatiť zvlášť
 mince mleté mäso book a table rezervovať si stôl
 cheese cake syrový koláč have another one dať si ešte jeden
 sides oblohy complain sťažovať sa
 mustard horčica spicy okorenené / štipľavé
 sausage klobása delicious lahodné
 hot sauce štipľavá omáčka garlic cesnak
 mild sauce jemná omáčka onion cibuľa
 rolls rožky tomato rajčina
 starter, appetizer predjedlo salt, salty soľ, slaný
 bread and butter chlieb s maslom taste ochutnať, chutnať

 

 

Príklady použitia a frázy:

Do you have a reservation?Máte rezerváciu?
We have booked a table for 2 people.Objednali sme si stôl pre dvoch.
I have booked a table in the name of Novak.    Zarezervoval som stôl na meno Novák.
What are you going to have?Čo si dáte?
Are you ready to order?Máte vybrané?
I haven´t decided yet.Ešte som si nevybral.
I can warmly recommend it.Môžem Vám to vrele odporučiť.
I would like a bottle of wine please.Chcel by som fľašu vína, prosím.
We need to change the tablecloth.Potrebujeme vymeniť obrus.
Do you have any desserts?Máte nejaké zákusky?
I´ll have a glass of sparkling water.Dám si pohár perlivej vody.
Cheers!Na zdravie!
Can you pass me the salt please?Môžeš mi podať soľ, prosím ťa?
Enjoy your meal!Dobrú chuť!
How does it taste? Ako to chutí?
It´s absolutely delicious.Je to absolútne lahodné. :))
It´s a bit too spicy.Je to prekorenené.
Is everything alright (with your meal)?Je všetko v poriadku?
I´d like a small salad with tomatoes.Chcel by som malý šalát s rajčinami.
The beer is good. Can I get another one?Pivo je dobré. Môžem dostať ešte jedno?
Could you bring me the bill please?Mohli by Ste mi doniesť účet, prosím?
Can we pay seperately?Môžeme platiť zvlásť?
I´ll get this.

Ja to zaplatím.

Share This