Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

Get a life!

 

Doslova:  Zaobstaraj si život!

Príklad: Stop acting like an idiot and get a life! (Prestaň sa správať ako idiot a rob so sebou niečo!)

Get – zaobstarať si, zadovážiť si,

Life – život.

Share This