Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

"Robiť z komára somára" po anglicky?

Make a mountain out of a molehill

Preklad doslova

Robiť horu z krtinca

Definícia

Urobiť veľký problém z niečoho, čo v skutočnosti nie je dôležité.

Príklady

Come on, don’t make a mountain out of a molehill. It’s not that important. / Ale no tak, nerob z komára somára. Nie je to také dôležité.

Simon is always making a mountain out of a molehill. / Simon vždy robí z komára somára.

Share This