Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Nauč sa užitočné slovíčka a anglické frázy, ktoré sa vám budú hodiť nielen pri telefonovaní v práci.

 

 message správa take a message prevziať správu
 number číslo leave a message zanechať správu
 speak hovoriť extension klapka
 speak up hovoriť nahlas line linka
 call volať dialing code telefónna predvoľba
 spell hláskovať engaged line obsadená linka
 repeat zopakovať busy line obsadená linka
 meeting stretnutie hold on vydržať, vyčkať
 back späť hold the line nezavesovať
 day off deň voľna charge up nabiť (telefón)
 available dostupný telephone directory telefónny zoznam
 put somebody on dať niekoho (k telefónu) answering machine odkazovač
 put through prepojiť wrong number nesprávne číslo
 be on another line mať niekoho na druhej linke receiver slúchadlo
 cut off prerušiť text message sms

 

Príklady použitia a frázy:

How may I help you?   Ako Vám môžem pomôcť?
Could I speak to Mr. … ?   Mohol by som hovoriť s pánom … ?
Who is calling?   Kto volá?
I am afraid she is not available at the moment.   Obávam sa, že momentálne nie je dostupná.
I am sorry she is in a meeting right now.   Je mi to ľúto, momentálne je na stretnutí.
I will put you through.   Prepojím Vás.
I’m sorry, I’m not interested.   Je mi to ľúto, ale nemám záujem.
He will be back next Monday.   Bude naspäť budúci pondelok.
How do you spell that?   Ako sa to hláskuje?
Can I take a message?  Môžem preňho prevziať správu?
Can I leave a message?   Môžem mu nechať správu?
Could you ask him to call me?   Mohli by Ste ho požiadať, aby mi zavolal?
Can I take your number?   Môžem si vziať tvoje číslo? 
The line is engaged.   Linka je obsadená.
I am sorry I can´t hear you.   Prepáčte, nepočujem Vás.
Can you speak up please?   Môžete hovoriť hlasnejšie, prosím?

  

  

Share This