Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

O chvíľu sa nám blíži Silvester a Nový rok. Ak sa aj ty chystáš von do mesta, budeš mať šancu využiť nové slovíčka.

 

 New Year’s Eve Silvester hourglass presýpacie hodiny
 New Year Nový rok holiday sviatok
 firecrackers petardy gathering zhromaždenie
 fireworks ohňostroj celebrate oslavovať
 midnight polnoc champagne šampanské
 resolution predsavzatie Cheers! Na zdravie!
 sparklers prskavky confetti konfety
 toast prípitok countdown odpočítavanie
 tuxedo smoking eve predvečer
 vow sľub invitation pozvnánka, pozvanie
 merrymaking veselenie sa parade sprievod, pochod
 balloons balóny party párty


Príklady použitia, príslovia a prípitky:

Let’s drink a toast to the New Year! Pripime si na Nový rok!

Out with the old, in with the new! Preč so starým a semsa s novým!

May your home always be too small to hold all your friends. Nech je tvoj domov vždy primalý na to, aby prichýlil všetkých tvojich priateľov.

Here’s to being single, drinking doubles and seeing triple. Na to, že sme slobodní, pijeme dvojité a vidíme trojmo.

A New Year’s toast to love and laughter and happily ever after. Novoročný prípitok na lásku a smiech a sťastie až kým nepomrieme.

May your troubles be less and your blessings be more and nothing but happiness come through your door. Nech je tvojich problémov menej a požehnaní viac, nech nič iné ako šťastie cez tvoje dvere neprichádza viac.

May you always keep in your heart the special beauty and cheer of happy New Year.  Nech si navždy v srdci uchováš tú nevšednú krásu a radosť šťastného Nového roku.

Cheers to you, cheers to me. Have a Happy New Year’s eve! Radosť vám a radosť mne. Majme šťastný Silvester!

On this New Year, be someone you yourself can admire. Na tento Nový rok buď niekým, koho ty sám môžeš obdivovať.

Eat, drink and be merry for tomorrow ye diet. Jedz, pi a veseľ sa, lebo zajtra si na diéte.

Dance as if no one were watching, sing as if no one were listening and live every day as if it were your last. Tancuj, akoby sa nikto nepozeral, spievaj, akoby nikto nepočúval a ži každý deň, akoby bol tvoj posledný.

Here’s wishing you more happiness than all my words can tell, not just alone for New Year’s Eve but for all the year as well. Prajem ti štastia viac ako viem povedať slovami, a to nielen na Silvestra, ale naprieč celými rokami.

 

Stiahni si slovíčka
Share This