Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Things at school / Veci v škole

 blackboard školská tabuľa set squares trojuhloníkové pravítko
 eraser stierka na tabuľu compass kružidlo
 desk školská lavica pencil sharpener strúhadlo

 eraser (am)  

rubber (br)

 guma

 thumbtack (am)

drawing pin (br)

 pripináčik
 ruler pravítko crayons pastelky
 scissors nožnice textbook učebnica
 pencil case peračník exercise book zošit
 glue lepidlo locker (uzamykateľná) skrinka
 protractor uhlomer school bag školská taška

People at school / Ľudia v škole

 principal (am)

headmaster (br)

 riaditeľ

 janitor (am)

 caretaker (br)

 školník
 headmistress (br) riaditeľka nerd šprt
 student študent teacher’s pet učiteľov miláčik
pupil žiak

 

Rooms at school / Miestnosti v škole

 laboratory / lab laboratórium playground ihrisko
 language lab jazyková učebňa gymnasium / gym telocvičňa
 classroom učebňa cloakroom šatňa (miesto, kde si necháš kabát)
pupil žiak changing room šatňa (miesto, kde sa prezliekaš)

 

Other / Iné

 attendance dochádzka grade (am) mark (br) známka
 class schedule (am) timetable (br) rozvrh dormitory / dorm (am) student residence (br) internát
 recess (am) break (br) prestávka sit / take an exam robiť skúšku
 semester (am) term (br) polrok do an exam (am) pass an exam (br) spraviť skúšku
 revise zopakovať si fail an exam spraviť skúšku
 subject predmet certificate certifikát, vysvedčenie

Páčia sa vám slovíčka? Stiahnite si ich!

Share This