Vyberte položku Stránka

Slovná zásoba – v kancelárii / in the office

Slovná zásoba – v kancelárii / in the office

Potrebuješ angličtinu v práci? Potom určite využiješ slovíčka na tému English in the office (angličtina v kancelárii). Najpoužívanejšie anglické slovíčka a frázy na komunikáciu v kancelárii a krátke ukážky rozhovorov.

 

 office  kancelária  noticeboard  nástenka
 boss  šéf  folder  zložka
 colleague  kolega, spolupracovník  paperclip  kancelárska sponka
 head of department  vedúci oddelenia  stapler  zošívačka
 receptionist  recepčná  printer  tlačiareň
 responsible for  zodpovedný za  write sth down  zapísať si niečo
 be in charge of  mať na starosti  busy  zaneprázdnený
 employer  zamestnávateľ  check  skontrolovať
 employee  zamestnanec  deadline  termín
 expect  očakávať  assignment  úloha, zadanie
 confirm  potvrdiť  schedule  rozvrh
 put off (until)  odložit, odsunúť  vacation/ holiday  dovolenka
 cancel  zrušiť  days off  dni voľna (dovolenka)
 order  prikázať  home office  práca z domova
 set a target  dať si cieľ  business card  vizitka
 appointment  schôdzka  request  žiadosť
 offer  ponuka  task  úloha
 at a meeting  na porade, stretnutí  report  správa, nahlásiť
 available  dostupný  leave a message (for)  nechať odkaz (pre)
 arrange  zorganizovať  put through  prepojiť
 performance  výkon  ASAP (as soon as possible)  hneď ako možné


Príklady použitia a frázy:

Who is in charge of this office? Kto má na starosti túto kanceláriu?

The receptionist is responsible for sorting out the mail. Recepčná je zodpovedná za triedenie pošty.

Can you check my emails while I am on holiday? Môžeš skontrolovať moje emaily, zatiaľčo budem na dovolenke?

Pls, check the answering machine every morning. Prosím, kontroluj odkazovač každé ráno.

The meeting has been put off till next week. Stretnutie sa odložilo na budúci týždeň.

Can you put me through to Mr. Smith? Môžete ma prepojiť na pána Smitha?

I´d like to make an appointment with Mr. McKinley. Rád by som si dohodol schôdzku s pánom McKinley.

Could you please confirm you received my email? Mohli by ste, prosím, potvrdiť, že ste dostali môj email?

She is not available at the moment. She is at a meeting. Momentálne nie je dostupná. Je na stretnutí.

Is Ms. Taylor expecting you? Očakáva vás pani Taylorová?

Can I offer you a cup of tea or coffee? Môžem vám ponúknuť šálku čaju alebo kávy?

When is the deadline? Kdy je termín?

I´m sure I can meet the deadline. Som si istá, že stihneme ten termín.

Could you pass me a stapler, please? Mohol by si mi podať zošívačku, prosím?

I have an appointment at 1 o´clock. Mám schôdzku o desiatej.

The printer doesn´t work. Who do we call to report this problem? Nefunguje tlačiareň. Komu máme zavolať, aby sme mu nahlásili tento problém?

 

Krátke rozhovory:

A: Can we schedule a meeting for 3pm? Môžeme si naplánovať stretnutie na tretiu?

B: How long do you think it will take? Ako dlho si myslíš, že to zaberie?

A: Not more than 30 mins. Nie viac ako 30 minút.

B: Alright, see you at the meeting. Dobre, vidíme sa na stretnutí.

A: Did anyone call while I was out? Volal niekto, kým som bol preč?

B: Yes, Janet Jones called from ABC Company.  Áno, Janet Jones z firmy ABC.

A: Did she leave a message? Nechala odkaz?

B: Yes, you are to call her as soon as possible.  Ano, máš jej čo najskôr zavolať.

 

Stiahni si slovíčka

O autorovi

Michelle E.

Ahojte! Volám sa Michelle a učím anglický jazyk. Úplne nechtiac som sa dostala presne tam, kde cítim, že mám byť. Ale náhody neexistujú, že? ;-)

Zanechať Odpoveď

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Share This