Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

Dog’s ears

alebo

To be dog-eared

 

Doslova:  “Psie uši”  alebo “byť ušatý”

Príklad: All of his books are dog-eared. He is not the best student probably. (Všetky jeho knihy majú somárske uši. Pravdepodobne nie je najlepší študent.)

Dog’s ears – somárske uši;

Dog-eared – “ušaté”, v angličtine je tento výraz frekventovanejší ako prídavné meno. Tzn. že častejšie hovoríme, že knihy alebo zošity sú ušaté.

Share This