Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Stay put

Preklad doslova

Zostaň položený

Definícia

Zostať na určitom mieste alebo v určitej pozícii.

Po slovensky povieme

Zostať na mieste

Príklady

Stay put. I’ll be back soon. / Zostaň na mieste. Ja sa čoskoro vrátim.

I’m coming, just stay put till I get there.  /  Už idem. Zostaň na mieste, kým prídem.

We’ve decided to stay put and not to move to Florida.  / Rozhodli sme sa zostať na mieste a nesťahovať sa na Floridu.

Páči sa Ti fráza? Stiahni si ju!

Share This