Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

In the Middle of Nowhere

 

Doslova: V strede ničoho.

Príklad: That village is in the middle of nowhere. (V tej dedine dávajú líšky dobrú noc.)

Slovník:

Nowhere – nikde;

Middle – stred.

 

Share This