Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

The time you enjoy wasting is not a wasted time.

Čas, ktorého mrhanie si užívaš, nie je premrhaný čas.