Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "trhať si vlasy" po anglicky?

Tear your hair out

Definícia

Cítiť sa zúfalo kvôli určitej situácii, pretože nevieme, ako ju vyriešiť.

Príklady

-How was your day? / -Aký si mal deň?
-Just the usual, I was tearing my hair out. / -Ako zvyčajne, trhal som si vlasy.

I looked at my piano teacher and she was tearing her hair out as I was playing.  / Pozrel som sa na svoju učiteľku klavíra a tá si trhala vlasy, keď som hral.

Share This