Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk
Každý jazyk má svoje určité štádiá, ktorými všetci prechádzajú, keď sa ním učia hovoriť. Netýka sa to len angličtiny a iných oficiálnych jazykov, ale aj akademických výrazov a nárečí. Kde sa nachádzate v angličtine teraz vy?

 

Štádium prvé

Učíte sa cudzí jazyk. Snažíte sa naraz zvládať gramatiku, frázy, slovíčka a ešte k tomu aj hovoriť plynulo. Dostávate veľmi veľa nových informácii. Sami cítite, že robíte chyby a ešte nerozumiete všetkému.

 

Štádium druhé

Viete hovoriť daným jazykom. Poznáte veľkú časť jazyka, gramatických javov, máte širokú slovnú zásobu a radosť z komunikácie v cudzom jazyku. Ste pánmi. Všetko, čo poviete, viete odôvodniť a vysvetliť kamarátom, ktorí vás žiadajú o pomoc. Rozprávate bezchybne.

 

Štádium tretie

Poznáte jazyk tak dobre, že už nepotrebujete rozprávať gramaticky správne. (Napriek tomu, vo vhodnej situácii nemáte problém použiť spisovný jazyk.) Dokážete pripustiť, že používanie slangových a nespisovných tvarov nemusí nutne znamenať, že neviete hovoriť daným jazykom. Cítite sa slobodní, používate rôzne nespisovné tvary, citoslovce, neexistujúce slová, nezvyčajné zvraty či slovné hračky.

 

Hovorí 100-percentne správne anglicky

Poznáte takého človeka? Ja nie a myslím si, že tato situácia ani nikdy nenastane. Slovenčina je môj rodný jazyk a tiež ním nehovorím 100-percentne spisovne, hoci sa aj snažím. Možno tak na 85 %, to je môj hrubý odhad. Tak isto ani rodený Angličan určite nehovorí 100-percentne spisovne.

 

Otázka je: Chcete to vôbec? Chcete hovoriť 100-percentne spisovne slovensky? Chcete hovoriť 100-percentne správne anglicky?

 

Ak áno a vydáte sa na túto cestu, tak vám garantujem, že raz dosiahnete bod, keď to už bude pre vás príliš jednoduché a následne skĺznete zlým smerom. Neznamená to však, že sa o to nemáte snažiť alebo to aspoň vyskúšať. ;-)

 

Prijímate výzvu?

Share This