Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

You are all fingers and thumbs!

 

Doslova: Ty si samý prst a palec!

Príklad: Peter cannot help us because he is all fingers and thumbs. (Peťo nám nemôže pomôcť, pretože je na to ľavý. V angličtine sa nepovie doslova, že je ľavý na niečo, len sa skonštatuje, že je ľavý.)

Slovník:

Finger – prst (na ruke),

Thumb – palec (na ruke),

All – celý.

Share This