Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

I will bend over backwards to do it.

 

Doslova: Ohnem sa dozadu, aby som to spravil.

Príklad: I bent over backwards to make it easier for her and she didn’t even notice.

Spravil som takmer nemožné (prehol som sa dozadu), aby som jej to uľahčil a ani si to nevšimla.

Slovník:

Bend over – ohnúť sa, prehnúť;

Backwards – dozadu.

Share This