Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

(As) Free As a Bird

 

Doslova:  (Taký) voľný ako vták

 

Definícia:

Bez obmedzení alebo podmienok.

 

Príklady:

Will you join us tonight?  -Yes, I will! I’m free as a bird!

(Pridáš sa dnes večer? Pridám! Som voľný ako vták!)

Share This