Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

There’s no place like home. East or west, home is the best.

 

Doslova: Neexistuje žiadne miesto ako domov. Východ alebo západ, domov je najlepší.

Slovník:

Place – miesto,

Like – ako (zvyčajne vzťahujúce sa na výzor, vonkajšiu podobnosť),

Home – domov,

East – východ,

West – západ,

The Best – najlepší,-ia, -ie.

 

Share This