Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "Vymklo sa to z rúk" po anglicky?

It got out of hand 

Preklad doslova

Dostalo sa to z ruky

Definícia

Keď sa niečo vymkne z rúk, znamená to, že stratíš nad tým kontrolu.

Príklady

The situation got out of hand. / Situácia sa nám vymkla z rúk.

Be careful, it might easily get out of hand. / Buď opatrný, mohlo by sa ti to ľahko vymknúť z rúk.

Share This