Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

Sleep it off

 

Doslova: Vyspať to.

Príklad: The day after the wedding, I will be still sleeping off the champaign. (Deň po svatbe budem ešte stále vyspávať to šampanské.)

Sorry, I can’t come. I must first sleep it off.  (Prepáč, nemôžem prísť. Musím to najprv vyspať.)

Slovník:

Sleep – spať,

Off – v slovenčine sa často prekladá ako predpona slovesa “vy”. Znamená, že niečo už nie je v spojení alebo nie je súčasťou, odchádza preč. 

 

A čo s opicou? :-)

V angličtine sa tento druh nevoľnosti po nadmernej konzumácii alkoholu nenazýva “monkey” ale “hangover“. To sa však v tomto slovnom spojení nepoužíva, pretože je to ustálená fráza, ktorá má len tento jeden význam.

Share This