Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa povie "vyvliecť sa z niečoho" po anglicky?

Weasel out of something

Definícia

Vykrútiť sa z niečoho, čo sme mali spraviť alebo čo bolo našou povinnosťou zvyčajne nie veľmi čestným spôsobom.

Príklady

He weaseled out of helping me in the garden. / Vyvliekol sa z pomáhania v záhrade.

Don’t try to weasel out of your responsibility. / Nepokúšaj sa vyvliecť zo svojej povinnosti.

She weaseled out of our agreement. / Vyvliekla sa z našej dohody.

Share This