Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk

Ako sa to povie po anglicky?

Pull yourself together.

 

Doslova:  Stiahni sa dokopy.

Príklad: You have a class, so stop crying, pull yourself together and go there. (Máš hodinu, tak prestaň plakať, vzchop sa a choď tam.)

Pull – ťahať,

Together – spolu, dokopy.

 

Share This